Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Menú secundario Fin do menú secundario

Comisións

Comeza o contido principal

Comisiónde Auditoría e Control

  • D. Manuel Pizarro Moreno: Presidente
  • Dª Cristina Álvarez Guil
  • Dª Paloma García Peña
  • D. Antonio Hernández - Gil: Secretario
  • D. Juan Moral de la Rosa: Vicesecretario

Fin do contido principal