Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Comeza o contido principal

Grupo El Corte Inglés

15.783 millóns

CIFRA DE NEGOCIO
2018

90.004 Emplegados

More than +700 mill. Afluencia de clientes

+11 mill. Usuarios de tarxeta El Corte Inglés

6.000 ACTIVIDADES EN 2018

1.000 Deportes

2.500 Cultura

855 Social

1.700Infantil

Nosos compromisos


 

Servizo

A atención personalizada e a nosa vocación de servizo diferénciannos como empresa.

Variedade

Contamos cunha oferta comercial ampla, variada e nova en todo tipo de productos.

Calidade

Traballamos para que a calidade estea presente en todos os nosos ámbitos de actividade.

 

Especialización

Somos especialistas en moda, perfumería, alimentación, decoración, cultura e lecer, viaxes, seguros, informática...

Garantía

A clave da relación de confianza que mantemos cos nosos clientes é a garantía do produto e servizo que ofrecemos nos nosos centros.

 

Os nosos provedores comparten o noso compromiso ético

Todos os nosos provedores deben aceptar e asumir os Principios de Actuación do Grupo El Corte Inglés, documento que se basea no Código de Conduta de BSCI.

O devandito Código de Conduta toma como referencia sustancialmente a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, o Pacto Mundial da ONU e os convenios fundamentais da Organización Internacional do Traballo (OIT), que vela polos dereitos humanos e laborais, a liberdade de asociación, a non explotación infantil, a persecución do traballo forzoso, etc.

+ Info Proveedores

AUDITORIAS EN 2018

3.007 auditorías realizadas en países extracomunitarios

339 auditorías realizadas en países da UE

Medio Natural No grupo El Corte Inglés mantemos un compromiso constante polo medio natural e realizamos un esforzo continuo por mellorar aqueles impactos relacionados
coa nosa actividade comercial

100%das nosas bolsas están certificadas

56.850 toneladas de residuos valorizados en 2018

- 4% no consumo eléctrico respecto a 2017

-70% de emisións de CO2 respecto a 2017

 

Certificación Residuo Cero  nos nosos centros comerciais  e plataformas en Galicia


O noso compromiso co medio natural

Fin do contido principal