Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Comeza o contido principal

Grupo El Corte Inglés

15.261 millóns

CIFRA DE NEGOCIO
2019

88.268 Emplegados

More than +700 mill. Afluencia de clientes

+11,5 mill. Usuarios de tarxeta El Corte Inglés

7.300 ACTIVIDADES EN 2018


Deportes


Cultura


Social


Infantil

Nosos compromisos


 

Servizo

A atención personalizada e a nosa vocación de servizo diferénciannos como empresa.

Variedade

Contamos cunha oferta comercial ampla, variada e nova en todo tipo de productos.

Calidade

Traballamos para que a calidade estea presente en todos os nosos ámbitos de actividade.

 

Especialización

Somos especialistas en moda, perfumería, alimentación, decoración, cultura e lecer, viaxes, seguros, informática...

Garantía

A clave da relación de confianza que mantemos cos nosos clientes é a garantía do produto e servizo que ofrecemos nos nosos centros.

 

Os nosos provedores comparten o noso compromiso ético

Todos os nosos provedores deben aceptar e asumir os Principios de Actuación do Grupo El Corte Inglés, documento que se basea no Código de Conduta de amfori BSCI.

O devandito Código de Conduta toma como referencia sustancialmente a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, o Pacto Mundial da ONU e os convenios fundamentais da Organización Internacional do Traballo (OIT), que vela polos dereitos humanos e laborais, a liberdade de asociación, a non explotación infantil, a persecución do traballo forzoso, etc.

+ Info Proveedores

AUDITORIAS EN 2019

2.938 auditorías ASG(Social, Ambiental e bo Goberno)


 

Medio Natural No grupo El Corte Inglés mantemos un compromiso constante polo medio natural e realizamos un esforzo continuo por mellorar aqueles impactos relacionados
coa nosa actividade comercial

99,89%das nosas bolsas do transporte de mercadorías  están certificadas

93,38%de residuos recuperados centros con sistema Cero Waste

- 4,6% no consumo eléctrico respecto a 2018

-28,26% de emisións de CO2 respecto a 2018

 

20 centros comerciais e plataformas certificadas en Cero Waste 

-0,28%de consumo de auga en comparación con 2018


O noso compromiso co medio natural

Fin do contido principal