Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Está vostede en:

  1. Inicio
  2. Quen somos
  3. Os nosos principios

Os nosos principios

Comeza o contido principal

Misión

Misión

Xerar crecemento, riqueza e emprego buscando a plena satisfacción do cliente, ofrecéndolle a mellor experiencia de compra.

Visión

Visión

Ser un referente no comercio de calidade e consolidar a confianza mutua con todos os nosos grupos de interese en todas as actividades que desenvolvemos. 

Propósito

Propósito

Acompañar ao cliente en todos os momentos da súa vida e facilitar a vida das persoas.

Principios

Ética e responsabilidade

Ética e responsabilidade

Comportamento ético e responsable en todos os nosos ámbitos de actuación, o que xera confianza e consolida a nosa reputación.

Garantía e Servizo ao cliente

Garantía e Servizo ao cliente

Calidade, servizo e garantía cunha oferta comercial ampla, diferenciada e innovadora que nos permite manter o crecemento empresarial do noso modelo de negocio.

Relación e vinculación coa contorna

Relación y vinculación con el entorno

Relación constante e fluída con todos os grupos de interese; clientes, empregados, provedores, accionistas, competidores, organizacións sociais, institucións públicas e privadas, e a sociedade en xeral.

Compromiso ambiental

Compromiso ambiental

Compromiso de respecto ao medio ambiente que repercute nos diferentes ámbitos da nosa actividade empresarial.

Compromisos co cliente

Calidade

Calidade

Esforzámonos cada ano para asegurar altos estándares de calidade en todos os nosos ámbitos de actividade. Isto trasládase tanto aos nosos produtos e servizos como aos nosos edificios, instalacións e no ambiente que creamos para o cliente. 

Para garantir a calidade e seguridade dos nosos produtos levamos a cabo estritas avaliacións. Contamos con procedementos para verificar a calidade dos nosos produtos téxtiles, calzado e complementos.

Servizo

Servizo

Acompañamos ao cliente en todos os momentos da súa vida, adaptándonos constantemente para satisfacer as necesidades da sociedade. A atención ao cliente personalizada e a nosa vocación de servizo diferénciannos como empresa.

Innovación

Innovación

Innovamos en todas as nosas áreas de actividade para adaptarnos e mesmo adiantarnos ás novas demandas da sociedade, xuntando o físico e o dixital.

Especialización

Especialización

A preparación dos nosos profesionais e a ampla variedade de produtos que ofrecemos, convértenos en especialistas de cada área que traballamos: moda, perfumaría, alimentación, decoración, cultura e lecer, xoguetes, electrónica, viaxes...

Garantía

Garantía

Este compromiso recolle todos os anteriores porque con el garantimos o produto e o servizo que ofrecemos nas nosas tendas. É a clave desa relación de confianza que mantemos cos nosos clientes.

Ligazóns
relacionados:

Pareceches útil esta páxina?

Poderías dicirnos por que?

Fin do contido principal