Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Os nosos principios

Comeza o contido principal

O modelo empresarial de El Corte Inglés...

... baséase na innovación, a adaptación constante ás novas tendencias e necesidades da sociedade, a ampla variedade, a especialización, a calidade, a atención personalizada, a diferenciación, o servizo e a boa relación calidade-prezo que logran a máxima satisfacción do cliente.

Todo iso baixo uns principios empresariais que se resumen en:

Ética e Responsabilidade

Comportamento ético e responsable en todos os nosos ámbitos de actuación, o que xera confianza e consolida a nosa reputación.

Garantía e Servizo ao cliente

Calidade, servizo e garantía cunha oferta comercial ampla, diferenciada e innovadora que nos permite manter o crecemento empresarial do noso modelo de negocio.

Relación e vinculación coa contorna

Relación constante e fluída con todos os grupos de interese: clientes, empregados, provedores, accionistas, competidores, organizacións sociais, institucións públicas e privadas, e sociedade en xeral.

Compromiso co medio

Compromiso de respeto ao medio natural que repercute nos diferentes ámbitos da nosa actividade empresarial.

Fin do contido principal